FREE DELIVERY OVER 70 € !

DOSTAVA DOSTAVNOM SLUŽBOM I TROŠKOVIMA (vrijedi za dostavu u RH)

Naručene artikle šaljemo dostavnom službom GLS u obliku paketa u roku od 4 do 7 radnih dana od dana primitka narudžbe ili od dana uplate. Iznimno, zbog nedostupnosti određenog artikla ili drugih nepredviđenih okolnosti, moguće je da isporuka traje nešto dulje od navedenog roka, o čemu ćete biti obaviješteni e-mailom.
Dostava se obračunava prema cjeniku dogovorenom s kurirskom službom u iznosu od 4,65€ za Hrvatsku.
Ukoliko kurirska služba promijeni cijenu dostave, prodavatelj će novu cijenu jasno istaknuti u Web Shopu.
Cijene dostave navedene su s uključenim PDV-om.
Nažalost, ne možemo utjecati na brzinu dostave i moguće komplikacije vezane uz samu dostavu uzrokovane dostavom.
Ukoliko Kupac nije na adresi dostave u trenutku dostave, dostavna služba će ostaviti obavijest s brojem pošiljke i uputama za daljnje korake.
Ukoliko Kupac naruči robu i odbije je primiti, Amas bijoux zadržava pravo Kupcu uskratiti uplaćeni iznos kupoprodajne cijene.
Ukoliko Kupac koji nije primio robu, ponovno naruči robu putem Web Shopa www.amas-bijoux.com, prodavatelj zadržava pravo odbijanja daljnje obrade narudžbe kao i pravo naplate.

Amas bijoux zadržava pravo ne slanja narudžbi s netočnim/nepotpunim kontakt podacima, kao i narudžbi s e-mail/telefonskim kontaktom na koje nitko ne odgovara.

We send the ordered items by GLS delivery service in the form of a package within 4 to 7 working days from the day of order receipt or from payment date. Exceptionally, due to the unavailability of a specific item or other unforeseen circumstances, it is possible that the delivery takes slightly longer than the specified deadline, of which you will be notified by e-mail.

Delivery is calculated according to the price list agreed with the courier service in the amount of 4,65 EUR for Croatia.

If the courier service changes the delivery price, the seller will clearly state the new price in the Web Shop.
Shipping prices are listed with VAT included.
Unfortunately, we cannot influence the speed of delivery and possible complications related to the delivery itself caused by the delivery service.

If the Buyer is not at the delivery address at the time of delivery, the delivery service will leave a notice with the shipment number and instructions for further steps.

If a Buyer orders goods and refuses to receive them, AMAS retains the right to deny the Buyer the amount paid for the purchase price.

If the Buyer who has not received the goods, re-orders the goods through the www.amas-bijoux.com Web shop -  the seller reserves the right to refuse further processing of the order as well as the right to charge.

Amas bijoux reserves the right not to send orders with incorrect/incomplete contact information, as well as orders with an e-mail/telephone contact to which no one responds.
Updating…
  • Nema proizvoda u košarici.